Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Máte dotaz? Potřebujete s něčím poradit?

 

 Volejte

 

720 200 392

 

PO - PA od 8 do 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY

arr3MEGA AKCE !!!!!!!Kus 59,- do vyprodání ...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 59 Kč
skladem
naše cena 59 Kč
skladem
naše cena 59 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 59 Kč
skladem
naše cena 59 Kč
skladem
naše cena 59 Kč
skladem

 

Procházíte secondhandy a hledáte další kousek do šatníku?

 Chcete pěkné a originální oblečení za pár korun?

Ptáte se, proč nakupovat u nás?

 

  • Protože vám nabízíme čisté, moderní, značkové second hand oblečení.

  • Protože hodně věcí je zcela nových s visačkami

  • Protože ušetříte spoustu peněz a můžete měnit šatník za pár korun

  • Protože v našem online secondhandu můžete nakupovat 24 hodin denně 

  • Protože všechno zboží máme skladem a balíčky odesíláme obratem

  • Protože vám zboží rádi vyměníme pokud vám nebude sedět

  • Protože za objednávku nad 600 Kč máte poštovné zdarma

 Co u nás ušetříte, můžete utratit jinde......


Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Kavalu s.r.o. se sídlem Kestřanská 40, Štěkeň, 387 51, identifikační číslo: 03696855, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či emailem)Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu

Informace pro vás

 

 

Při nákupu na dálku sice nemáte možnost si věc předem vyzkoušet, zato ji však můžete vrátit.

Odstoupení se týká takzvaných distančních smluv, při nichž se strany osobně nesetkají,

ale uzavírají je na dálku (např. elektronickou cestou, po telefonu nebo v zásilkovém

obchodě). Ze zákona lze od smluv uzavíraných distančním způsobem odstoupit bez uvedení

důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů zásadně od uzavření smlouvy, ale například

u koupě zboží až od jeho převzetí. V případě, že podnikatel nepoučil spotřebitele

o právu na odstoupení, prodlužuje se lhůta k odstoupení na jeden rok a čtrnáct dnů.

Pokud však v jejím průběhu dodatečně poskytne poučení, začíná tímto okamžikem

běžet nová čtrnáctidenní lhůta.

 

Odstoupení od smluv uzavřených přes internet může spotřebitel učinit vůči tomu, kdo

provozuje daný e-shop (prodávající či poskytovatel služby), i elektronickou cestou. Je

však lepší využít klasickou písemnou formu, která je průkaznější, i když ji zákon

nevyžaduje. Umožňuje-li to podnikatel na svých internetových stránkách, dá se

odstoupit i přes elektronický formulář, jehož obdržení musí podnikatel obratem potvrdit.

Podstatné je, že pro dodržení lhůty pro odstoupení stačí, bylo-li oznámení o odstoupení

nejpozději poslední den lhůty odesláno.

Spotřebitel je v důsledku zrušení smlouvy povinen zakoupené zboží prodávajícímu

zaslat nebo předat, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení. Za služby,

které již započaly, nemůže podnikatel nic chtít, ledaže spotřebitel o jejich poskytování

v době určené pro odstoupení výslovně zažádal. Náklady s navrácením zboží zpět

podnikateli nese spotřebitel vyjma případů, kdy toto zboží nemůže být vráceno pro svou

povahu obvyklou poštovní cestou. Na tyto náklady musí být spotřebitel upozorněn ještě

před uzavřením smlouvy, jinak je hradí sám podnikatel. Toto jsou však jediné náklady,

které může podnikatel po spotřebiteli v souvislosti s vrácením zboží požadovat.

Prodávající má rovněž čtrnáctidenní lhůtu počítanou ode dne doručení odstoupení oproti

spotřebiteli však pro povinnost vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na

dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Výslovně tedy zákon ukládá

podnikatelům povinnost vracet i cenu dopravy. Pokud však spotřebitel využil dražší

z nabízených způsobů dodání, vrací se jen ty náklady za nejlevnější variantu. Peníze

 

musí podnikatel vydat stejným způsobem, jakým bylo placeno. Do doby vrácení zboží

nebo prokázání jeho odeslání může podnikatel vracenou částku zadržet.

Vláda pro snazší uplatnění práva na odstoupení od smlouvy stanovila jednak náležitosti

vzorového poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku a jednak

vzorový formulář pro toto odstoupení, jehož využití je dobrovolné.

Spotřebiteli je dána během 14 dnů od převzetí možnost zboží si prohlédnout i

 

vyzkoušet, pokud s ním ale bude nakládat jinak, odpovídá prodávajícímu za případné

snížení hodnoty zboží.Zákon však pamatuje na celou řadu výjimek z práva na odstoupení.

 

Odstoupení nelze užít zejména, jde-li o:

služby, které byly již splněny na žádost spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení,

zboží a služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu a prodávající či

poskytovatel ji neovlivní,

zboží upravené podle přání spotřebitele a zboží podléhající rychlé zkáze,

audio, video nahrávky a software, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej

není možné vrátit,

noviny, periodika a časopisy,

digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím

výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od

smlouvy.

Dále se možnost odstoupit od smlouvy podle tohoto vzoru nevztahuje na smlouvy:

o finančních službách, které mají samostatnou úpravu,

o poskytování zdravotní péče nebo sociálních služeb,

o zájezdu a dále o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, nabízí-li

poskytovatel tyto služby na konkrétní termín nebo během konkrétní doby,

uzavírané přes prodejní automaty, automatizované obchodní prodejny, uzavírané

provozovateli telekomunikací prostřednictvím veřejných telefonů,

týkající se převodu a nájmu nemovitostí, výstavby nebo přestavby budov,

jejichž předmětem je sázka, hra nebo los,

o dodávání zboží běžné spotřeby (třeba potravin, nápojů) do domácnosti spotřebitele.

Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1818, § 1820-1840, § 2004)

Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených

distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro

odstoupení od těchto smluv, č. 363/2013 Sb.

 

 

 

 

VZOR ODSTOUPENÍ

 

 

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

 

Jméno a příjmení podnikatele (či název společnosti)

IČ podnikatele

Adresa podnikatele

Datum

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne …............... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.secondhandbutik.cz s vámi uzavřela kupní

smlouvu, jejímž předmětem bylo následující zboží ....................................................................................

Toto jsem převzala dne …........................................................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického

prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení

§ 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní

ceny ve výši ................. Kč a .................Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu

č. …..........................................,nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie kupního dokladu